Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької міської ради» розташований за адресою: м. Вінниця, вул.. Стрілецька, 85 а. На підставі рішення Вінницької міської ради набув статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Рішення Вінницької міської ради № 698 від 30.03.2012р.. Заклад розпочав свою роботу 01.09.2012  року. Проектна потужність – 110 місць.

     КЗ » ДНЗ № 5 ВМР» (далі дошкільний заклад) є комунальною власністю територіальної  громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту ДНЗ.

       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
 Для дітей раннього віку (3-го року життя) 2
 Для дітей  молодшого  дошкільного віку (4-го року життя) група №2 1
Для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя)  група №3Інклюзивна для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя)  група №6 2
Інклюзивна для  дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя) 1
3. Режим роботи груп:  
12 годин 6
4. Кількість вихованців 176
5. Кількість працівників усього 37
педагогічний персонал 16
обслуговуючий персонал 20

    У 2022 – 2023 навчальному році форми організації освітнього процесу будуються на основі Стратегії забезпечення якості освіти , Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник, 1 асистента вихователів. Усього 17 педагогів.

 

  

                                                      ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ НА 2023-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

  1. Формувати соціально-громадянську компетентність у дітей дошкільного віку.
  2. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників.
  3. Продовжувати формувати мовленнєву (діалогічну, монологічну, лексичну, граматичну, фонетичну) і комунікативну (здатність  спілкуватися з дорослими і дітьми з типовим розвитком) компетентності дитини з особливими освітніми потребами.
  4. Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти малюків.

 

                                                                            ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В ході літнього оздоровчого періоду педагогічний колектив закладу буде вирішувати наступні завдання:

  1. Берегти та зміцненювати здоров’я вихованців через загартування та формування навичок здорового способу життя.
  2. Формувати у дітей елементарнних уявлень про природу засобами дослідницько-експерементальної діяльності та розвиток емоційно-ціннісного екологічного ставлення до природного довкілля.
  3. Активізувати взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини .